Volvo DIB – Digital Information Board

Bryssel har på uppdrag av Volvo Group utformat, producerat innehåll, samt teknisk lösning till Volvos ”DIB” -Digital Information Board. En världsomspännande informationskanal inom Volvokoncernen. Arbetet utförs på uppdrag av Volvo Communication Development och har pågått sedan 2013. Hela projektet innefattar en omfattande förstudie, pilotfas, produktion samt implementering worldwide.

I Bryssels arbetsgrupp ingår designbyrån Hellblau (Björn C. Andersson) samt Skalarit (Marcus Johansson).